شیر موتوری

شیر موتوری یا شیر برقی که با نیروی برق کار می کند و وظیفه کنترل کردن میزان جریان آب در پکیج های دیواری را بر عهده دارد. این شیر در واقع گذر سیال ها را در سیستم کنترل می کند. زمانی که شیر آب گرم باز می شود و از آن آب گرم تقاضا می شود شیر موتوری فعال می شود و به سوپاپ به سمت داخل  فشار می آورد. بدین صورت آب گرم درون مبدل ثانویه هدایت می شود. باید...

شیر موتوری

شیر موتوری یا شیر برقی که با نیروی برق کار می کند و وظیفه کنترل کردن میزان جریان آب در پکیج های دیواری را بر عهده دارد. این شیر در واقع گذر سیال ها را در سیستم کنترل می کند. زمانی که شیر آب گرم باز می شود و از آن آب گرم تقاضا می شود شیر موتوری فعال می شود و به سوپاپ به سمت داخل  فشار می آورد. بدین صورت آب گرم درون مبدل ثانویه هدایت می شود. باید این نکته را در نظر داشته باشیم که پکیج هایی که به صورت تک مبدل هستند شیر برقی یا شیر موتوری ندارند.

شیرهای سه راهه موتوری بر اساس نوع حرکت در سیستم به دو نوع کلی تقسیم می گردند:

  • شیر موتوری با حرکت خطی
  • شیر موتوری با حرکت دورانی

انواع شیر موتوری بر اساس نوع عملکرد:

  • شیر موتوری مخلوط کننده : از این نوع شیر برای الصاق و تلاقی سیال های دو مسیر متفاوت در یک سیستم حرارتی یا برودتی واحد استفاده می شود.
  • شیر موتوری تقسیم کننده  : شیر موتوری تقسیم کننده این نوع شیر سه راهه برای تقسیم جریان سیال به جریان های دیگر استفاده می شود.
  • شیر موتوری جهت تغییر مسیر سیال : همان طور که از نام این شیر موتوری سه راهه پیداست، برای تغییر مسیر سیال درون سیستم لوله کشی به کار می رود.
بیشتر

شیر موتوری