تجهیزات کنترلی

به طور کلی سیستم کنترل به مجموعه تجهیزاتی گفته می شود که به منظور دست یافتن به شرایط خاص و تعریف شده ای از پارامترهای کیفیت ،کمیت و حتی خدمات مطلوب و مشخص مورد استفاده قرار می گیرند. از پرکاربردترین و مهم ترین سیستم های کنترل در صنعت می توان به سیستم های کنترل درجه حرارت ، سیستم های کنترل فشار، سیستم های کنترل رطوبت ، سیستم های کنترل سرعت ، کنت...

تجهیزات کنترلی

به طور کلی سیستم کنترل به مجموعه تجهیزاتی گفته می شود که به منظور دست یافتن به شرایط خاص و تعریف شده ای از پارامترهای کیفیت ،کمیت و حتی خدمات مطلوب و مشخص مورد استفاده قرار می گیرند. از پرکاربردترین و مهم ترین سیستم های کنترل در صنعت می توان به سیستم های کنترل درجه حرارت ، سیستم های کنترل فشار، سیستم های کنترل رطوبت ، سیستم های کنترل سرعت ، کنترل جریان سیالات ، سیستم های کنترل سطح و ... اشاره نمود.

سیستم های کنترل به انواع نمایشگرها ، تجهیزات اندازه گیری تست ، سنسورها و اکچوئیتورها (عمل کننده ها) که در تعامل با یکدیگر یک لوپ کنترل را تشکیل میدهند ، تقسیم می شوند. سنسورسیستم های کنترل از نظر کارایی و قابلیت برنامه ریزی ، آنالوگ یا دیجیتال بودن ، تعداد ورودی و خروجی ، مکانیزم کنترل ، مکانیکی یا الکتریکی بودن و... دارای انواع مختلفی می باشند. سیستم های کنترل با توجه به منبع تغذیه به انواع الکتریکی ، پنوماتیکی (باد و یا هوای فشرده)، هیدرولیکی (روغن ها) و الکترونیکی تقسیم می گردند.

تجهیزات کنترلی شامل انواع ترموستات ها، انواع گیج، انواع شیر های برقی و شیر های کنترلی، انواع سوئیچ های الکترونیکی، انواع ترانسمیتر، انواع سنسور، انواع کنترلر، لوازمات بخار، لوازمات چیلر و کمپرسور ها و تجهیزات جانبی آنها می شود.

بیشتر

تجهیزات کنترلی 

زیرشاخه ها