واسطه پمپ

واسطه قطعه ای است که بین الکتروموتور و آبراه یا کلگی پمپ قرار میگیرد و وظیفه اصلی آن جلوگیری از آسیب رسیدن به مهمترین قطعه پمپ که الکتروموتور می باشد است.در صورت خرابی واسطه پمپ علاوه بر ایجاد سر و صدا،نشتی آب نیز از قسمت واسطه به وجود می آید که باعث کاهش عملکرد پمپ می شود.

یکی از مهمترین نکاتی که در طول عمر واسطه موثر است روغن کاری آن به صورت ...

واسطه پمپ

واسطه قطعه ای است که بین الکتروموتور و آبراه یا کلگی پمپ قرار میگیرد و وظیفه اصلی آن جلوگیری از آسیب رسیدن به مهمترین قطعه پمپ که الکتروموتور می باشد است.در صورت خرابی واسطه پمپ علاوه بر ایجاد سر و صدا،نشتی آب نیز از قسمت واسطه به وجود می آید که باعث کاهش عملکرد پمپ می شود.

یکی از مهمترین نکاتی که در طول عمر واسطه موثر است روغن کاری آن به صورت دوره ای می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

واسطه های مدل های مختلف پمپ مانند AA,HV،… با هم تفاوت دارد و باید واسطه مربوط به همان مدل پمپ را خریداری کرد تا بتوان نصب کرد ولی در شرکت سازنده آن تفاوتی ندارد.مثلا شما می توانید واسطه ی آزاد البرز را روی پمپ بلند کاست تهران نصب کنید و بدون هیچ مشکلی استفاده کنید ولی نمی توانید واسطه ی Hv را روی پمپ AA نصب کنید .اگر در تشخیص مدل پمپ و واسطه تردید داشتید می توانید با مشاوران ما در تماس باشید.

بیشتر

واسطه پمپ 

لیست مقایسه محصولات

انصراف