کنترلر

هوشمند سازی تجهیزات و سیستم های ساختمانی هم از نظر بالا بردن استانداردهای آسایش زندگی و هم از نظر بالا بردن راندمان عملکرد تجهیزات و سیستم ها در سالهای اخیر در کانون توجه قرار گرفته است. در این میان کنترل تاسیسات سرمایشی و گرمایشی به دلیل اینکه سهم بسزایی از مصرف انرژی در ساختمان را به خود اختصاص داده اند بسیار حایز اهمیت هستند.

موتورخانه سیستم...

کنترلر

هوشمند سازی تجهیزات و سیستم های ساختمانی هم از نظر بالا بردن استانداردهای آسایش زندگی و هم از نظر بالا بردن راندمان عملکرد تجهیزات و سیستم ها در سالهای اخیر در کانون توجه قرار گرفته است. در این میان کنترل تاسیسات سرمایشی و گرمایشی به دلیل اینکه سهم بسزایی از مصرف انرژی در ساختمان را به خود اختصاص داده اند بسیار حایز اهمیت هستند.

موتورخانه سیستم حرارت مرکزی توسط روش های متداول که استفاده از آنها در کشور ما از دیرباز مرسوم بوده است طراحی می گردد، بدلیل عدم وجود سیستم های کنترلی مناسب بر روی عملکرد موتورخانه ساختمان ها ، هزینه های مصرف انرژی (سوخت و برق) به شدت افزایش می یابد. بنابراین توجه به راهکارهای ارائه شده در این بخش برای کنترل هوشمند عملکرد موتورخانه های سیستم های حرارت مرکزی می تواند در کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان به خصوص در کشور ما بسیار چاره ساز باشد.

کنترل هوشمند موتورخانه ساختمان یکی از راهکارهای نسبتا ارزان قیمت و پر بازده با کاربری ساده است که در سالهای اخیر معرفی شده است و تکنولوژی آن در کشور ما رو به تکامل بوده و با فرهنگسازی مناسب در خصوص بهره برداری از آن می توان از بخش اعظمی از هدر رفت انرژی در موتورخانه ساختمان های سراسر کشور جلوگیری نمود همچنین ایجاد آسایش حرارتی متناسب با نیاز نیز ارمغان دیگر این سیستم هوشمند در ساختمان می باشد.

بیشتر

کنترلر