مشعل

مشعل عنصر اصلی سیستم احتراق که شامل تهیه سوخت ، توزیع سوخت هوا و کنترل احتراق است. مشعل یک دستگاه مکانیکی است که مقدار مورد نیاز سوخت و هوا را تامین می کند و باعث ایجاد اختلاط سریع و تولید شعله می شود. میزان مخلوط هوا و سوخت به طور مستقیم بر پایداری، شکل و انتشار شعله تاثیر می گذارد.

چند نوع مشعل برای دیگ موتورخانه وجود دارد؟ به طور کلی مشعل مو...

مشعل

مشعل عنصر اصلی سیستم احتراق که شامل تهیه سوخت ، توزیع سوخت هوا و کنترل احتراق است. مشعل یک دستگاه مکانیکی است که مقدار مورد نیاز سوخت و هوا را تامین می کند و باعث ایجاد اختلاط سریع و تولید شعله می شود. میزان مخلوط هوا و سوخت به طور مستقیم بر پایداری، شکل و انتشار شعله تاثیر می گذارد.

چند نوع مشعل برای دیگ موتورخانه وجود دارد؟ به طور کلی مشعل موتورخانه با سوخت فسیلی کار می کنند و دارای عملکردهای مختلف، مصرف سوخت و ظرفیت گرمایشی متنوعی می باشند. لذا مهم ترین خرید مشعل مربوط به آیتم نوع سوخت آن است که بر اساس دسترسی راحت ما به سوخت فسیلی تفکیک می شوند.

انواع مشعل عبارتند از:

  • مشعل گازی
  • مشعل گازوئیلی
  • مشعل دوگانه سوز (گازی-گازوئیلی)
  • مشعل مازوت سوز
  • مشعل اتمسفریک

قطعات اصلی مشعل : الکتروموتور، شیر برقی، پرشر سوئیچ گازی، بلوور یا فن هوادهی، سیستم جرقه زنی، یون یا فتوسل مشعل، رله کنترل و دمپر تنظیم هوا، بدنه مشعل، شعله پوش و شعله پخش کن مشعل و ...

از جمله کاربردهای مشعل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • استفاده در موتور خانه ها جهت گرمایش آبگرم مصرفی و دیگ جهت سیستم گرمایشی
  • استفاده در کارخانه جات جهت دیگ های بخار و دیگ ذوب
  • مواد مصارف خاص مانند گرمایش محیطی با شعله مستقیم و خشک کن ها
بیشتر

مشعل 

زیرشاخه ها