فیلتر شنی

فیلتر شنی نوعی دستگاه خالص سازی آب با استفاده از شن و ماسه های ریز با بهره گیری از مکانیزم عملکرد خاص می باشد. شن ها و سنگ ریزه های موجود در این فیلتر قادر به جداسازی انواع رسوبات، فلزات، هیدروکربن ها و دیگر مواد جامد از آب ورودی می باشند. مهمترین عامل تضمین کننده عملکرد فیلتر شنی، سایز سنگ ریزه ها و کیفیت آنها است.

فیلتر شنی در زمره متداول تری...

فیلتر شنی

فیلتر شنی نوعی دستگاه خالص سازی آب با استفاده از شن و ماسه های ریز با بهره گیری از مکانیزم عملکرد خاص می باشد. شن ها و سنگ ریزه های موجود در این فیلتر قادر به جداسازی انواع رسوبات، فلزات، هیدروکربن ها و دیگر مواد جامد از آب ورودی می باشند. مهمترین عامل تضمین کننده عملکرد فیلتر شنی، سایز سنگ ریزه ها و کیفیت آنها است.

فیلتر شنی در زمره متداول ترین تجهیزات فیلتراسیون به کار رفته در استخرهای داخلی است به صورتی که اگر از فیلتر مناسب استخر سخن به میان بیاید و نوع آن بیان نگردد منظور گوینده همین فیلتر شنی خواهد بود. این در حالی است که انواع دیگری از فیلتر ها همچون فیلتر کارتریجی و فیلتر دیاتومه نیز جهت خالص سازی آب استخر وجود دارند اما اغلب مردم فیلتر شنی را به ‌عنوان بهترین فیلتر تصفیه کننده آب استخر می‌شناسند.

انواع فیلتر تصفیه:

  • فیلتر شنی استخر ( Sand Filters)
  • فیلتر کارتریجی استخر ( Catridge Filters)
  • فیلترهای دیاتومه (Diatomaceo Earth)
بیشتر

فیلتر شنی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف