منبع آب

مخزن آب به عنوان یکی از ملزومات اصلی ذخیره سازی و تامین آب شرب ساختمان ها و منازل مسکونی است. در صورتی که آب ذخیره سازی شده برای مصارف بهداشتی مورد نیاز باشد اهمیت انتخاب و خرید مخزن آب بهداشتی پر رنگتر خواهد شد و نیازمند توجه به پارامترهای بیشتری خواهید بود. با توجه به ممنوعیت های اعلام شده در خصوص عدم اتصال مستقیم پمپ آب ، توسط سازمان آب و فا...

منبع آب

مخزن آب به عنوان یکی از ملزومات اصلی ذخیره سازی و تامین آب شرب ساختمان ها و منازل مسکونی است. در صورتی که آب ذخیره سازی شده برای مصارف بهداشتی مورد نیاز باشد اهمیت انتخاب و خرید مخزن آب بهداشتی پر رنگتر خواهد شد و نیازمند توجه به پارامترهای بیشتری خواهید بود. با توجه به ممنوعیت های اعلام شده در خصوص عدم اتصال مستقیم پمپ آب ، توسط سازمان آب و فاضلاب به شبکه آبرسانی شهری ، هر مجتمع ساختمانی نیازمند تامین مخزن با حجم مناسب است.

مخازن آب در ایران انواع مختلفی دارد. مخزن پلاستیکی (مخزن پلی اتیلن، مخزن فایبرگلاس، مخزن GRP)، مخزن فلزی (مخزن گالوانیزه، مخزن استیل)، مخزن بتنی . هر یک از این مخازن نیز انواع مختلفی دارند. برای مصارف خانگی مدتی است مخازن پلی اتیلن به خاطر مزیت هایی که دارند به سایر مخازن ترجیح داده می شوند.

بیشتر

منبع آب بهداشتی