داتیس

سینک داتیس 

 •  جنس محصول: استیل  طرح سینی آبشاری  ابعاد محصول: 22*50*116 سانتی متر  عمق محصول: 22 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: ندارد  نوع سیفون: معمولی  نوع قرارگیری: توکار  دارای مدلهای لگن چپ و لگن راست  ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  جنس محصول: استیل  دارای ورق استیلنس استیل با ضخامت یک میلیمتر، سینی همراه  ابعاد محصول: 40*70 سانتی متر  عمق محصول: 21 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: ندارد  نوع سیفون: معمولی  نوع قرارگیری: توکار  ضخامت ورق: 1 میلیمتر  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  جنس محصول: استیل  ابعاد محصول: 50*116 سانتی متر  عمق محصول: 20 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: ندارد  نوع سیفون: اتوماتیک  نوع قرارگیری: توکار  ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  جنس محصول: استیل  ابعاد محصول: 50*120 سانتی متر  عمق محصول: 18 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: ندارد  نوع سیفون: معمولی  نوع قرارگیری: روکار  ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر  در دو نوع لگن چپ و لگن راست  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  جنس محصول: استیل  ابعاد محصول: 40*40 سانتی متر  عمق محصول: 21 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: ندارد  نوع سیفون: معمولی  نوع قرارگیری: توکار  ضخامت ورق: 1 میلیمتر  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  جنس محصول: استیل  ابعاد محصول: 34*40 سانتی متر  عمق محصول: 21 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: ندارد  نوع سیفون: معمولی  نوع قرارگیری: توکار  ضخامت ورق: 1 میلیمتر  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  جنس محصول: استیل  ابعاد محصول: 50*120 سانتی متر  عمق محصول: 20 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: ندارد  نوع سیفون: اتوماتیک  نوع قرارگیری: توکار  ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  جنس محصول: استیل  ابعاد محصول: 50*116 سانتی متر  عمق محصول: 20 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: ندارد  نوع سیفون: اتوماتیک  نوع قرارگیری: توکار  ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  جنس محصول: استیل  ابعاد محصول: 50*120 سانتی متر  عمق محصول: 20 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: ندارد  نوع سیفون: معمولی  نوع قرارگیری: توکار  ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر  در 2 نوع لگن چپ و راست  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  جنس محصول: استیل  ابعاد محصول: 50*120 سانتی متر  عمق محصول: 20 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: ندارد  نوع سیفون: معمولی  نوع قرارگیری: توکار  ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر  در 2 نوع لگن چپ و راست  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  جنس محصول: استیل  ابعاد محصول: 50*120 سانتی متر  عمق محصول: 20 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: ندارد  نوع سیفون: معمولی  نوع قرارگیری: توکار  ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر  در 2 نوع لگن چپ و راست  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  جنس محصول: استیل  ابعاد محصول: 50*120 سانتی متر  عمق محصول: 20 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: ندارد  نوع سیفون: معمولی  نوع قرارگیری: توکار  ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر  در 2 نوع لگن چپ و راست  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  جنس محصول: شیشه ای  ابعاد محصول: 52*116 سانتی متر  عمق محصول: 20 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: دارد  نوع سیفون: اتوماتیک  نوع قرارگیری: توکار  ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  جنس محصول: شیشه ای  ابعاد محصول: 52*116 سانتی متر  عمق محصول: 20 سانتی متر  سبد میوه شوی فلزی: دارد  نوع سیفون: اتوماتیک  نوع قرارگیری: توکار  ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر  ضمانت نامه 18 ماه از تاريخ درج شده بر روی کارتن

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف