لیست محصولات شرکت هاماک

شرکت تولیدی هاماک


منابع تحت فشار یا مخازن تحت فشار هاماک از محصولات شرکت ایرانی-ترکیه ای می باشد. کارخانه تولیدی این مخازن در ایران قرار دارد و محصولات با فناوری پیشرفته آلمان تولید می شوند.


منابع تحت فشار دو نوع دارند: دیافراگمی و تیوپی. منابع تحت فشار هاماک از نوع تیوپی هستند. قیمت منبع تحت فشار دیافراگمی بیشتر از قیمت منبع تحت فشار تیوپی است. کیفیت منابع دیافراگمی بیشتر است و طول عمر بیشتری دارند. اما به دلیل داشتن قیمت مناسب منبع تحت فشار تیوپی هاماک بیشتر مورد استقبال در بازارهای ایران قرار گرفته است.


تیوپ منابع تحت فشار هاماک از نوع تیوپ ایتالیایی سفا SEFA می باشد. این تیوپ ها از ترکیب EPDM و کائوچو ساخته شده و قابل استفاده برای مخازنی که جهت آب شرب استفاده می شوند می باشد.

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 •  حجم منبع: 24 لیتر  حداکثر فشار کاری: 10 بار  در دو نوع درجه دار و بدونه درجه  قطر منبع: 36 سانتیمتر  ارتفاع منبع: 34 سانتیمتر  نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)  قطر لوله ورودی: 1 اینچ  موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی  تیوپ ایتالیایی سفا SEFA  دارای 18 ماه ضمانت

  5,850,000 ریال 6,500,000 ریال 10%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  حجم منبع: 50 لیتر  حداکثر فشار کاری: 10 بار  در دو نوع درجه دار و بدونه درجه  قطر منبع: 36 سانتیمتر  ارتفاع منبع: 40 سانتیمتر  نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)  قطر لوله ورودی: 1 اینچ  موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی  تیوپ ایتالیایی سفا SEFA  دارای 18 ماه ضمانت

  14,040,000 ریال 15,600,000 ریال 10%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  حجم منبع: 50 لیتر  حداکثر فشار کاری: 10 بار  در دو نوع درجه دار و بدونه درجه  قطر منبع: 36 سانتیمتر  ارتفاع منبع: 71 سانتیمتر  نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)  قطر لوله ورودی: 1 اینچ  موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی  تیوپ ایتالیایی سفا SEFA  دارای 18 ماه ضمانت

  12,060,000 ریال 13,400,000 ریال 10%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  حجم منبع: 60 لیتر  حداکثر فشار کاری: 10 بار  در دو نوع درجه دار و بدونه درجه  قطر منبع: 43 سانتیمتر  ارتفاع منبع: 63 سانتیمتر  نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)  قطر لوله ورودی: 1 اینچ  موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی  تیوپ ایتالیایی سفا SEFA  دارای 18 ماه ضمانت

  15,030,000 ریال 16,700,000 ریال 10%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  حجم منبع: 80 لیتر  حداکثر فشار کاری: 10 بار  در دو نوع درجه دار و بدونه درجه  قطر منبع: 43 سانتیمتر  ارتفاع منبع: 80 سانتیمتر  نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)  قطر لوله ورودی: 1 اینچ  موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی  تیوپ ایتالیایی سفا SEFA  دارای 18 ماه ضمانت

  19,980,000 ریال 22,200,000 ریال 10%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  حجم منبع: 100 لیتر  حداکثر فشار کاری: 10 بار  در دو نوع درجه دار و بدونه درجه  قطر منبع: 46 سانتیمتر  ارتفاع منبع: 87 سانتیمتر  نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)  قطر لوله ورودی: 1 اینچ  موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی  تیوپ ایتالیایی سفا SEFA  دارای 18 ماه ضمانت

  22,320,000 ریال 24,800,000 ریال 10%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  حجم منبع: 200 لیتر  حداکثر فشار کاری: 12 بار  در دو نوع درجه دار و بدونه درجه  قطر منبع: 64 سانتیمتر  ارتفاع منبع: 103 سانتیمتر  نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)  قطر لوله ورودی: 1/2 و 1 اینچ  موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی  تیوپ ایتالیایی سفا SEFA  دارای 18 ماه ضمانت

  53,550,000 ریال 59,500,000 ریال 10%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  حجم منبع: 300 لیتر  حداکثر فشار کاری: 12 بار  در دو نوع درجه دار و بدونه درجه  قطر منبع: 64 سانتیمتر  ارتفاع منبع: 132 سانتیمتر  نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)  قطر لوله ورودی: 1/2 و 1 اینچ  موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی  تیوپ ایتالیایی سفا SEFA  دارای 18 ماه ضمانت

  62,100,000 ریال 69,000,000 ریال 10%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  حجم منبع: 500 لیتر  حداکثر فشار کاری: 12 بار  در دو نوع درجه دار و بدونه درجه  قطر منبع: 80 سانتیمتر  ارتفاع منبع: 133 سانتیمتر  نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)  قطر لوله ورودی: 1/2 و 1 اینچ  موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی  تیوپ ایتالیایی سفا SEFA  دارای 18 ماه ضمانت

  108,900,000 ریال 121,000,000 ریال 10%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  حجم منبع: 750 لیتر  حداکثر فشار کاری: 12 بار  در دو نوع درجه دار و بدونه درجه  قطر منبع: 75 سانتیمتر  ارتفاع منبع: 192 سانتیمتر  نوع تیوپ: کائوچوی EPDM (سفا SEFA ایتالیا)  قطر لوله ورودی: 1/2 و 1 اینچ  موارد مصرف: مصارف بهداشتی و گرمایشی  تیوپ ایتالیایی سفا SEFA  دارای 18 ماه ضمانت

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف